Ελλάδα

ΟΛΜΕ – Να ληφθούν άμεσα μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών

ΟΛΜΕ – Να ληφθούν άμεσα μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών

Επίσης, η ΟΛΜΕ εκφράζει την αντίθεσή της στη διεξαγωγή των επιμορφώσεων για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών σε ώρες απογευματινές