Ελλάδα

Παναγιωτόπουλος: Τι ισχύει για εφάπαξ και κρατήσεις στα μερίσματα στρατιωτικών

Παναγιωτόπουλος: Τι ισχύει για εφάπαξ και κρατήσεις στα μερίσματα στρατιωτικών
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή τα συμπληρωματικά Εφάπαξ Βοηθήματα και Κρατήσεις των στρατιωτικών

Ουπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα «Συμπληρωματικά Εφάπαξ Βοηθήματα και Κρατήσεις ν.4093/2012 μερισμάτων αποστράτων Στρατιωτικών», σημείωσε ότι είναι «στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, αναφορικά με τις μειώσεις και κρατήσεις του ν.4093/12, προκειμένου να ενταχθεί σε προσεχές νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με το υπόψη σχέδιο προωθείται νομοθετική ρύθμιση για παύση, από την 1η Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, των μειώσεων και κρατήσεων του ν.4093/2012(Α΄222), στα μερίσματα και οικονομική ενίσχυση που καταβάλουν τα εν λόγω Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι (ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ) στους μερισματούχους τους».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος διευκρίνισε ότι «η εν λόγω ρύθμιση, εφόσον τελικά ψηφισθεί, θα εφαρμοστεί χωρίς αναδρομική ισχύ και επομένως χωρίς επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών στους μερισματούχους για τους παρακάτω λόγους:

  1. Στην πράξη οι εν λόγω κρατήσεις και μειώσεις έχουν αποδοθεί και επιστραφεί στο σύνολο των μερισματούχων (κάθε επόμενο έτος) με τη μορφή μερίσματος, καθώς τα έσοδα των Ταμείων από τις υπόψη μειώσεις συμπεριλαμβάνονται στα διανεμητέα έσοδα βάσει των οποίων διαμορφώνεται η τιμή μεριδίου κάθε έτους,
  2. Η οικονομική επιβάρυνση των Ταμείων, θα είναι πολύ μεγάλη με δυσμενείς επιπτώσεις για τη βιωσιμότητά τους. Περαιτέρω, ανέφερε, η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται την υποβολή σχετικής εισήγησης, προκειμένου να αποφασισθεί η πλέον ενδεδειγμένη λύση αντιμετώπισης του ζητήματος του συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος, επί τη βάσει της καταστατικής νομοθεσίας τον Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων και της υφιστάμενης νομολογίας.

Επίσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε γνωστό ότι υφίστανται έξι πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες επιδικάστηκαν στους ενάγοντες (σ.σ.: αποστράτους) τα αιτηθέντα ποσά των συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων. Τα υπόψη ποσά επιδικάσθηκαν ως αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ) και σε βάρος προϋπολογισμού, είτε:

  • Των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων,
  • Του Ελληνικού Δημοσίου, καθόσον κρίθηκε ότι η αξίωση των εναγόντων προς αποκατάσταση της ζημίας, που οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι υπέστησαν, δεν αποδίδεται σε παράνομες πράξεις των οργάνων των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά συνέπεια, πρόσθεσε, οι (εν λόγω) Ειδικοί Λογαριασμοί δεν νομιμοποιούνται παθητικώς στην εν λόγω δίκη.

Πάντως, για τις σε βάρος των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας πρωτόδικων αποφάσεων έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν σχετικές εφέσεις ενώπιων του αρμόδιου διοικητικού Εφετείου, σημείωσε ο υπουργός.