Ελλάδα

Παπουτσάνης: Στα 70,8 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2022 – Η συμβολή των εξαγωγών, τουρισμού κι επώνυμων προϊόντων

Παπουτσάνης: Στα 70,8 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2022 – Η συμβολή των εξαγωγών, τουρισμού κι επώνυμων προϊόντων

Ισχυρή ανάπτυξη πέτυχε το 2022 η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, πετυχαίνοντας αύξηση των πωλήσεων κατά 29% στα 70,8 εκατ. ευρώ και σημαντική αύξηση κατά 36% των εξαγωγών που ανήλθαν σε 46,4 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Θετική πορεία πέτυχαν και οι 4 κατηγορίες που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι ότι οι πωλήσεις στα ξενοδοχειακά προϊόντα διπλασιάστηκαν, χάρη στην επανεκκίνηση της τουριστικής αγοράς, ενώ σημαντική ενίσχυση πέτυχε και η κατηγορία των ειδικών σαπωνομαζών, αλλά και οι πωλήσεις επώνυμων προϊόντων και παραγωγών για τρίτους, σε αντίθεση με τα αντισηπτικά, οι πωλήσεις των οποίων μειώθηκαν σημαντικά.

Διευκρινίζεται, ότι το 18% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 19% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 43% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 20% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Αυξήσεις τιμών

Η εταιρεία διευκρινίζει, ότι το ήμισυ περίπου της ανάπτυξης αποδίδεται σε αύξηση του όγκου πωλήσεων ενώ το υπόλοιπο σε αυξήσεις στις τιμές πώλησης, προκειμένου να μετακυλιστεί κατά το δυνατόν η αύξηση του κόστους πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας αλλά και παραγωγής κυρίως λόγω ενέργειας. Οι αυξήσεις στις τιμές πώλησης αφορούν σε όλες τις κατηγορίες, με μεγαλύτερη όμως βαρύτητα στις παραγωγές για τρίτους και ειδικές σαπωνόμαζες, όπου συχνά τα αντίστοιχα συμβόλαια με τους πελάτες προβλέπουν αυτόματες αναπροσαρμογές τιμών ανάλογα με την εξέλιξη του κόστους υλών, σε συμφωνημένα χρονικά διαστήματα.

Το Αρκάδι και τα αντισηπτικά

Στα επώνυμα Προϊόντα η συνολική ανάπτυξη ήταν της τάξης του 8%, έναντι του 2021, παρά την πτωτική πορεία της αγοράς του λιανεμπορου και κυρίως της αγοράς αντισηπτικών, της οποίας η αξία μειώθηκε κατά 43% το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Έτσι, οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων της Παπουτσάνης, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, αυξήθηκαν κατά 26% σε σχέση με το 2021, αποτέλεσμα που οφείλεται τόσο στην οργανική ανάπτυξη μέσω νέων λανσαρισμάτων, επένδυσης σε επικοινωνία και επέκτασης της διανομής, καθώς και στη θετική συνεισφορά από την εξαγορά της σαπωνοποιίας ΑΡΚΑΔΙ για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2022. Εξαιρουμένων των πωλήσεων ΑΡΚΑΔΙ, η ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας, πλην του αντισηπτικού, ανέρχεται σε 16% σε σχέση με το 2021.

Νέοι και παλιοί πελάτες

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 98% σε σχέση με το 2021. Η κατηγορία αυτή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Το 2022, με την επανεκκίνηση της τουριστικής αγοράς, οι σχετικές πωλήσεις ενισχύθηκαν σημαντικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις του 2022 αυξήθηκαν κατά 51% σε σύγκριση με το 2019, χάρη στη διεύρυνση συνεργασιών με ήδη υπάρχοντες πελάτες, αλλά και την είσοδο νέων.

Συνεργασίες με πολυεθνικές

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Αύξηση πωλήσεων κατά 12% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση προήλθε από την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους, την ανάπτυξη του πελατολογίου και τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης.

Στις διεθνείς αγορές

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Σημειώθηκε αύξηση κατά 54% το 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρίας ως ένας από τους βασικότερους προμηθευτές ειδικών σαπωνομαζών στη διεθνή αγορά, τη διεύρυνση του πελατολογίου, τη συνεχή ενίσχυση της προσφερόμενης ποικιλίας προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών σαπωνομαζών αλλά και στη σημαντική αύξηση των τιμών πώλησης προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα κόστη πρώτων υλών και παραγωγής.