Ελλάδα

Περισσότερες από 40.000 προσλήψεις για το 2022 ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο – Αναλυτικοί πίνακες

Περισσότερες από 40.000 προσλήψεις για το 2022 ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο – Αναλυτικοί πίνακες

Στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς θα γίνουν οι προσλήψεις