Ελλάδα

Πώς θα γίνουν οι έλεγχοι για την πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

Πώς θα γίνουν οι έλεγχοι για την πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και ο  τρόπος που θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι του προγράμματος.