Ελλάδα

ΣτΕ: Απέρριψε αιτήσεις ακύρωσης ποινών που επιβλήθηκαν σε εκπροσώπους δικηγορικής εταιρείας που λειτουργεί ως εισπρακτική

Χριστοδουλίδης: Κρούει τον κώδωνα κινδύνου για «προσάρτηση των Κατεχομένων»

«Όχι» είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην ακύρωση των πειθαρχικών ποινών που επιβλήθηκαν στον διαχειριστή και εκπρόσωπο αλλά και στη διευθύντρια των νομικών υπηρεσιών δικηγορικής εταιρείας που λειτουργεί ως εισπρακτική.

Το Γ΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με σειρά αποφάσεων της Επιτροπής Αναστολών, απέρριψε τις αιτήσεις που είχαν κατατεθεί κατά της επιβολής των πειθαρχικών ποινών παύσης, από 6 μήνες έως ένα έτος και προστίμου συνολικού ποσού 10.000 ευρώ που επιβλήθηκαν από το Δευτεροβάθμιο -Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων για μη σύννομες ενέργειες σε βάρος δανειολήπτριας.

Αν και το Δικαστήριο έκρινε ότι «το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την άμεση εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής» έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής της επίμαχης εταιρείας μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση της κύριας προσφυγής που συζητήθηκε στις αρχές του μήνα.

Το ΣτΕ αφού έλαβε υπόψη του ότι η εταιρεία έχει 42 συμβάσεις έμμισθης εντολής με Τράπεζες και άλλες εταιρείες εκκαθάρισης, αλλά και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αποφάνθηκε ότι «ενδεχόμενη κίνηση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αυτής θα επιφέρει πράγματι βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης». «Έτσι, δεχόμενο εν μέρει την αίτηση αναστολής», διέταξε, «τη μη λύση της δικηγορικής εταιρείας».