Ελλάδα

Υπόθεση Φουρθιώτη: Πρώτο «όχι» από το ΣτΕ για την αστυνομική φρουρά

Υπόθεση Φουρθιώτη: Πρώτο «όχι» από το ΣτΕ για την αστυνομική φρουρά

Σύμφωνα με το σκεπτικό της προέδρου του Δ΄τμήματος, η λήψη και η άρση μέτρων προστασίας και ασφαλείας προσώπων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά από εκτίμηση πραγματικών γεγονότων και κινδύνων σε συνδυασμό με το δημόσιο συμφέρον.

Τα αρμόδια όργανα του εν λόγω υπουργείου προβαίνουν στις σχετικές σταθμίσεις των γεγονότων και των περιστάσεων στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Συνεπώς, κατέληξε η κυρία Καραμανωφ δεν συντρέχει περίπτωση προσωρινής διαταγής για την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Πλέον αναμένεται η κρίση του Δ΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας  επί του αιτήματος αναστολής της επίμαχης απόφασης, με εισηγήτρια την πάρεδρο του ΣτΕ, Χριστιάνα Μπολόφη.