Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Airbnb: Ποιους θα χτυπήσει η επιβολή ΦΠΑ

Airbnb: Ποιους θα χτυπήσει η επιβολή ΦΠΑ

Οι αντιδράσεις της αγοράς για τις ρυθμίσεις στην βραχυχρόνια μίσθωση