Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Ανοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα αναδρομικά των κληρονόμων

Ανοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα αναδρομικά των κληρονόμων

Άνοιξε η πλατφόρμα στο efka.gov.gr για τα αναδρομικά των κληρονόμων. Έτσι μπαίνει στην την αγωνία για 172.222 κληρονόμους που δικαιούνται αναδρομικά από περικοπές στις συντάξεις.

Οι προϋποθέσεις

Προκειμένου να λάβουν τα ποσά, οι δικαιούχοι θα πρέπει:

  • Nα κάνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα.
  • Nα μην έχουν κάνει αποποίηση της κληρονομιάς.
  • O συνταξιούχος θα πρέπει να έχει αποβιώσει μετά το ενδεκάμηνο ή κατά τη διάρκειά του.

Επισημαίνεται ότι για τα ποσά που θα λάβουν οι κληρονόμοι δεν θα πληρώσουν φόρο.

Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά

Τα πιστοποιητικά που χρειάζεται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών
  • Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
  • Πιστοποιητικό περί αποποίησης κληρονομιάς
  • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος.