Διεθνής Οικονομία Επικαιρότητα

Bitcoin: Βουτιά σε χαμηλό 18μήνου

Bitcoin: Βουτιά σε χαμηλό 18μήνου

Δώδεκα διαδοχικές εβδομάδες πτώσης