Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Φορολογία εισοδήματος: Αυξημένα κατά 8% σε σχέση με πέρυσι τα εκκαθαρισμένα ποσά από τις δηλώσεις

Άνω των 1,6 δισ. ευρώ είναι τα έως τώρα επιβεβαιωμένα ποσά των φόρων που προκύπτουν από τις εκκαθαρίσεις των υποβληθέντων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τις 5 Ιουλίου 2024.

Συγκεκριμένα, έως τώρα τα εκκαθαρισμένα ποσά από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τις οποίες υποβάλλουν οι φορολογούμενοι από τον Απρίλιο, ανέρχονται σε 1.627.201.458 ευρώ, για ένα σύνολο 6.593.674 υποβληθέντων εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3.

Αναλυτικά, έχουν έως τώρα υποβληθεί 4.180.505 δηλώσεις Ε1, 1.800.104 δηλώσεις Ε2 και 613.065 δηλώσεις Ε3, ενώ σε σχέση με το 2023 είναι αυξημένες κατά περίπου 175.000 δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, πως μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα υποβλήθηκαν αυτόματα πέραν των 422.000 φορολογικών δηλώσεων.

Πλην του πλέον των 1,6 δισ. ευρώ που εκκαθαρίστηκαν για τις χρεωστικές δηλώσεις, έχουν καταγραφεί και πιστωτικές δηλώσεις ύψους 260.642.067 ευρώ.

Ποσοστιαία, οι χρεωστικές δηλώσεις αποτελούν το 30,13%, οι πιστωτικές το 21,4% ενώ οι μηδενικές αποτελούν τη πλειοψηφία σε ποσοστό 48,47%. Συνολικά, το ύψος του μέσου φόρου με βάση τα έως τώρα δεδομένα ανέρχεται σε 1.250 ευρώ, αυξημένος κατά 8% σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, ήδη έχουν βεβαιωθεί επιστροφές φόρου συνολικού ύψους 155.515.976 ευρώ για 703.719 δηλώσεις. Η μέση επιστροφή για τις πιστωτικές δηλώσεις Ε1 ανέρχεται σε 128 ευρώ.