Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε και πώς αμφισβητούνται τα τεκμήρια διαβίωσης

«Ο Ερντογάν δεν είναι απλά ταραχοποιός, είναι επικίνδυνος»

Πότε μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς και αυτό που προσδιορίστηκε στους Κωδικούς 707-770 και 851-858