Επικαιρότητα Καιρός

Η Αθήνα «καμίνι» λόγω των θερμικών νησίδων

Η ευρεία χρήση απορροφητικών υλικών και η μεγάλη παραγωγή ανθρωπογενούς θερμότητας – κυρίως από τη μαζική χρήση οχημάτων – δυσκολεύουν τη ζωή των κατοίκων