Διεθνής Οικονομία Επικαιρότητα

Παγκόσμια Τράπεζα – Δραματική αύξηση του δημόσιου χρέους των φτωχών χωρών στα 860 δισ. δολάρια το 2020

Παγκόσμια Τράπεζα – Δραματική αύξηση του δημόσιου χρέους των φτωχών χωρών στα 860 δισ. δολάρια το 2020

Η διαχείριση της πανδημίας και τα πακέτα τόνωσης της οικονομίας σφίγγουν περαιτέρω τη θηλιά του χρέους στις φτωχές και στις χώρες με μεσαίο εισόδημα