Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Ποιοι επαγγελματίες γλιτώνουν το «λουκέτο» για μη έκδοση αποδείξεων

Ποιοι πληρώνουν φορο-πρόστιμα έως 5.000 ευρώ

Από το “λουκέτο” γλιτώνουν 15 κατηγορίες  επαγγελματιών εάν εντοπιστούν κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων της Εφορίας να μην έχουν εκδώσει αποδείξεις ή να μην έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία αυτών για τις συναλλαγές τους στην ΑΑΔΕ.

Ωστόσο οι παραπάνω θα κληθούν να πληρώσουν φοροπρόστιμα  έως 5.000 ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία αυτά είναι τα εξής:

1. Οι φυσιοθεραπευτές και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και οι εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

2.  Οι ιατροί και οι οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.

4. Οι οίκοι ευγηρίας.

4. Οι κλινικές ή τα θεραπευτήρια

5. Τα λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.

6. Τα εκπαιδευτήρια, οι σχολές, τα φροντιστήρια, τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, οι παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.

7. Τα ξενοδοχεία, οι  ξενώνες, τα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα – κατοικίες.

8. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).

 

9. Οι δικηγόροι και οι εταιρείες δικηγόρων.

10. Οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και οι εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

11. Οι επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.

12. Τα γραφεία τελετών.

13.  Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

14. Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, οι συμβολαιογράφοι και οι συμβολαιογραφικές εταιρείες.

15. Τα φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Επίσης αντί της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλονται χρηματικές ποινές και στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

α) οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε χώρο διάφορο της σταθερής ή μόνιμης εγκατάστασης του υπόχρεου ή ασκούνται με κάθε είδους τροχοφόρα, πλωτά ή λοιπά μέσα, μεταφορικά ή μη, ή άλλα εν γένει μέσα άσκησης δραστηριότητας, καθώς και οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται σε κατοικία,

β) οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε υπαίθριες ή μη εκθέσεις, αγορές, εμποροπανηγύρεις και λαϊκές αγορές,

γ) περιπτώσεις που στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται ο έλεγχος ασκούνται κατά την ημερομηνία της διαπίστωσης παράλληλα δραστηριότητες τρίτων, με εξαίρεση περιπτώσεις για τις οποίες η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του ελεγχόμενου μπορεί να λάβει χώρα κατά τρόπο που να μην παρακωλύεται η άσκηση της δραστηριότητας των τρίτων.

Τα  πρόστιμα

Μάλιστα, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία τα παραπάνω επαγγέλματα  πληρώνουν φοροπρόστιμα έως  5.000 ευρώ  αντί για «λουκέτα». Αναλυτικά:

  • Επιβάλλονται πρόστιμα από 1.000  ευρώ έως και 2.500 ευρώ στην περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης περισσοτέρων από 10 αποδείξεων λιανικής πώλησης ή άλλων παραστατικών ή απόκρυψη φορολογητέας ύλης άνω των 500 ευρώ παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα της Α.Α.Δ.Ε., πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
  • Επιβάλλονται πρόστιμα από  2.500 ευρώ έως και  5.000 ευρώ αν κατά τη διάρκεια νέου ελέγχου στους ίδιους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες διαπιστώνεται υποτροπή.