Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Σε δύο μήνες θα εκδίδονται οι συντάξεις! Να το πιστέψουμε;

Μολονότι το πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίσθηκε έστω και με … «έξωθεν» βοήθεια και πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη, οι παρόμοιες ανεκπλήρωτες διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και αρμόδιους υπουργούς μετά το 1999, έχουν ως αποτέλεσμα να συνοδεύεται από επιφυλάξεις και η νέα ανακοίνωση