Επικαιρότητα Εσωτερική Ασφάλεια

Θεοδωρικάκος για πορείες: Δεν μπορεί να κλείνει η πόλη από εκατό και διακόσιους ανθρώπους

Θεοδωρικάκος για πορείες: Δεν μπορεί να κλείνει η πόλη από εκατό και διακόσιους ανθρώπους

Οι διαδηλώσεις δεν μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα στο κοινωνικό σύνολο.