Ενέργεια

Πράσινα Τιμολόγια Ιουνίου: Το νέο τοπίο – Τι ρόλο έπαιξαν οι εκπτώσεις

Την ανηφόρα πήραν τα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούνιο σαν συνέπεια των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού τον Μάιο, οι οποίες σημείωσαν αύξηση πάνω από 30% % σε σχέση με τον Απρίλιο.

Η ΔΕΗ έδωσε το στίγμα της απορρόφησης μεγάλου μέρους της επιβάρυνσης στην τιμή του ηλεκυτρικού ρεύματος, προσφέροντας γενναιόδωρη αύξηση της τάξης του 38% στο ειδικό τιμολόγιο.

Τις εκπτώσεις αξιοποίησαν και άλλοι πάροχοι προκειμένου τα πράσινα τιμολόγια να διαμορφωθούν σε πιο ελκυστικά επίπεδα για τους τελικούς καταναλωτές.

Το τοπίο των βασικών κυμαινόμενων τιμολογίων για τον τρέχοντα μήνα στη βάση των ανακοινώσεων των παρόχων μέχρι στιγμής διαμορφώνεται ως εξής:

  • ΔΕΗ Γ1 (πράσινο τιμολόγιο): 11,9 λεπτά/κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης (από 10,6 λεπτά/κιλοβατώρα το Μάιο). Για τις επόμενες κιλοβατώρες η χρέωση αναπροσαρμόζεται στα 12,6 λεπτά/κιλοβατώρα (από 11,7 λεπτά/κιλοβατώρα το Μάιο)
  • Protergia (Οικιακό Value Special): 16,4 λεπτά/κιλοβατώρα (έναντι 10,6 λεπτά/KWh το Μάιο)
  • ΗΡΩΝ (Basic Home): 16,3 λεπτά/κιλοβατώρα (από 10,118 λεπτά/KWh το Μάιο)
  • Elpedison Ειδικό Οικιακό (έως 100 kWh): 15,484 λεπτά/KWh για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες και 17,984 λεπτά/KWh για την υπόλοιπη κατανάλωση (από 9,9698 λεπτά/KWh για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες και 10,568 λεπτά/KWh για την υπόλοιπη κατανάλωση τον περασμένο μήνα)
  • NRG: 15,952 λεπτά/KWh (από 10,961 λεπτά/ΚWh το Μάιο)
  • Ελίν (Power On ! Home Green): 14,85 λεπτά/Κιλοβατώρα (από 9,5 λεπτά/KWh το Μάιο)

Διαβάστε αναλυτικά τα πράσινα τιμολόγια του Ioυνίου 2024