Κατοικίδια

Αφθώδης πυρετός – Η μετάδοση, τα συμπτώματα και η πρόληψη

Γονιδιακή μετάλλαξη επιτρέπει σε λίγους τυχερούς να τρώνε ζάχαρη άφοβα

Αναλυτικός οδηγός για την προστασία χοίρων, αιγοπροβάτων και βοοειδών από τον αφθώδη πυρετό.