Περιβάλλον

Βέλγιο – Μεγάλη διαδήλωση για το Κλίμα

Βέλγιο – Μεγάλη διαδήλωση για το Κλίμα

Περίπου 80 ακτιβιστικές οργανώσεις, ενωμένες κάτω από τη σημαία που έγραφε “Συνασπισμός για το κλίμα”, είχαν καλέσει στην κινητοποίηση, στην οποία έλαβαν μέρος επίσης πολιτικές προσωπικότητες του Βελγίου.