Θρησκευτικά Θέματα

17 Οκτωβρίου 2021 – Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου

Κομάντα και Δράκοι – Τι θα συμβεί στο σημερινό επεισόδιο;

Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος όρισε ότι πρέπει να υπάρχουν μέσα στις εκκλησίες οι εικόνες των αγίων, με τη διαφορά ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να τις λατρεύουν, αλλά απλώς να τις προσκυνούν «τιμής ένεκεν»