Διεθνής Πολιτική Επικαιρότητα

Πόσο πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος για τους ηλικιωμένους πολιτικούς σε θέσεις εξουσίας;

Airbnb: Ποιους θα χτυπήσει η επιβολή ΦΠΑ

Το πλεονέκτημα των γηραιότερων σε ανώτερα αξιώματα είναι η κρυσταλλωμένη νοημοσύνη.