Επικαιρότητα Ευρωπαική Ένωση

Έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση για Brexit Χωρίς Συμφωνία

Μεγάλη πυρκαγιά στη Νέα Μάκρη, έρευνες για εμπρησμό

Καθώς απομένουν 8 εβδομάδες μέχρι την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε εχθές την τελική της έκκληση προς όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προετοιμαστούν για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, το σενάριο ενός Brexit χωρίς συμφωνία την 1η Νοεμβρίου 2019 παραμένει ένα πιθανό, ενδεχόμενο. Σε αυτό το πνεύμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε λεπτομερή κατάλογο ελέγχου ετοιμότητας για το Brexit προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να προβούν στις τελικές τους προετοιμασίες.

Η χτεσινή ανακοίνωση εστίασε στους τομείς όπου απαιτείται συνεχής και ιδιαίτερη επαγρύπνηση. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τα δικαιώματα των πολιτών, τις συνοριακές διατυπώσεις και το εμπόριο, τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τις χημικές ουσίες, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την αλιεία.

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης να είναι διαθέσιμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των κρατών-μελών που θα πληγούν περισσότερο σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Στον γεωργικό τομέα, θα υπάρξει στήριξη της αγοράς και άμεση χρηματοδοτική στήριξη των γεωργών προκειμένου να μετριαστούν οι χειρότερες επιπτώσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων διατροφής. Για παράδειγμα, για τις μικρότερες επιχειρήσεις με μεγάλο άνοιγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ενωσιακοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων θα προσφέρουν ευέλικτες λύσεις για εθνικά μέτρα στήριξης.

Αποχώρηση Χωρίς Συμφωνία

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει χωρίς συμφωνία, θα καταστεί τρίτη χώρα χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις. Από τη στιγμή εκείνη, όλο το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία Αποχώρησης. Αυτό θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και θα έχει αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο, πολύ μεγαλύτερο όμως για το Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 Απριλίου 2019, σε περίπτωση που επικρατήσει το σενάριο της αποχώρησης χωρίς συμφωνία, για να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ενδεχόμενο έναρξης διαβουλεύσεων σχετικά με τη μελλοντική σχέση Ε.Ε-Η.Β, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμμορφωθεί με τρία βασικά ζητήματα σχετικά με την αποχώρηση ως προϋπόθεση.

Πρόκειται για τα εξής:

1) προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών που έχουν ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας τους πριν από το Brexit,

2) τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος-μέλος,

3) σεβασμός του γράμματος και του πνεύματος της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και διαφύλαξη της ειρήνης στη νήσο της Ιρλανδίας, καθώς και της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς.

Για το διάστημα αμέσως μετά από αποχώρηση χωρίς συμφωνία, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει κέντρο κλήσεων για τις διοικητικές υπηρεσίες των κρατών-μελών, παρέχοντάς τους γρήγορη πρόσβαση στην εμπειρογνωσία των υπηρεσιών της Επιτροπής με την εγκαθίδρυση άμεσου διαύλου επικοινωνίας, μεταξύ άλλων, για τη διευκόλυνση του αναγκαίου συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Europe Direct για να θέτουν τυχόν ερωτήσεις τους.

Η κλήση στο 00 800 67891011 είναι δωρεάν από οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.