Ευρωπαική Ένωση

UBS: Το χρονοδιάγραμμα των αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ

NASA: Έφτασε στη Σελήνη η ιστορική αποστολή Artemis I

Πότε θα αρχίσει η ποσοτική σύσφιξη (QT)

UBS: Το χρονοδιάγραμμα των αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ

Αγορές και αναλυτές, προσπαθούν να μαντέψουν το πόσο θα ανέβουν τα επιτόκια του ευρώ, αυτό που αποκαλείται με τεχνικούς όρους ως «ουδέτερο» επιτόκιο ή «τελικό επίπεδο επιτοκίου συμβατό με το στόχο (TCΤR)».

Στο ερώτημα αυτό η UBS, εκτιμά ότι η ΕΚΤ που μετά την τελευταία αναπροσαρμογή των επιτοκίων στις 27 Οκτωβρίου, που αύξησε σωρευτικά τα βασικά επιτόκια κατά 200 μονάδες βάσης, θα προχωρήσει τον Δεκέμβριο σε πιο ήπια αύξηση, κατά 0,50% των επιτοκίων του ευρώ. Παράλληλα, η ελβετική τράπεζα αναμένει σωρευτικές αυξήσεις 75 μονάδων βάσης και στο νέο έτος ώστε τα βασικά επιτόκια να κορυφωθούν στο 2,75%, έως την άνοιξη του 2023.

Ενώ αναμένει ουσιαστικές πληρωμές από τις τράπεζες των φθηνών δανείων στο πλαίσιο της άρσης της χαλάρωσης των κανόνων για την αποδοχή ενεχύρων και τη λήξη της ισχύος των πολύ ευνοϊκών όρων που εφαρμόζονταν στις πράξεις TLTRO III, τόσο στο τελευταίο τρίμηνο του 2022, όσο και στο α΄ τρίμηνο του 2023, εκτιμά πως τον Δεκέμβριο κατά την συζήτηση για την επερχόμενη ποσοτική σύσφιξη (QT ) θα υιοθετηθούν κάποιες «βασικές αρχές», ενώ το σχετικό χρονοδιάγραμμα θα αποφασιστεί τον Φεβρουάριο του 2023 με το πραγματικό «QT» να ξεκινά τον Απρίλιο του 2023.