Κόσμος

Αλβανία: Ο πληθυσμός της μειώθηκε κατά περίπου 420.000 ανθρώπους σε 13 χρόνια

Η δημογραφική παρακμή της Αλβανίας είναι «συνεχής τάση από τα χρόνια του 1990, οφειλόμενη κυρίως στη μετανάστευση», σύμφωνα με το αλβανικό στατιστικό ινστιτούτο.