Κόσμος

ΚΕΟΣΟΕ – Κινδυνεύει ο αμπελοοινικός τομέας από την αντιαλκοολική εκστρατεία

ΚΕΟΣΟΕ –  Κινδυνεύει ο αμπελοοινικός τομέας από την αντιαλκοολική εκστρατεία

Στις 6 Δεκεμβρίου, η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση του καρκίνου (Επιτροπή Beca) πρόκειται να ψηφίσει μια έκθεση που είναι βέβαιο ότι θα ανησυχήσει την οινοποιία.