Κόσμος

Βρετανία – Αναβαθμίστηκε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής

Βρετανία – Αναβαθμίστηκε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αυξήσει το επίπεδο απειλής σε «σοβαρό» τον Νοέμβριο του 2020 μετά από μια σειρά επιθέσεων στην Ευρώπη. Υποβαθμίστηκε σε «σημαντικό» τον Φεβρουάριο μετά από «σημαντική μείωση» των περιστατικών