Βαλκάνια

Τέλος για τη Βόρεια Μακεδονία ο Ήλιος της Βεργίνας – Σε ισχύ η απαγόρευση που προβλέπουν οι «Πρέσπες»

Τέλος για τη Βόρεια Μακεδονία ο Ήλιος της Βεργίνας – Σε ισχύ η απαγόρευση που προβλέπουν οι «Πρέσπες»
  • Σε ισχύ μετά από έξι μήνες τίθεται η απαγόρευση της χρήσης του αρχαιοελληνικού συμβόλου
  • Η Συμφωνία των Πρεσπών ορίζει πως πρέπει να απομακρυνθούν όλες οι αλυτρωτικές αναφορές και από τα σχολικά βιβλία
  • «Μέρος της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού» ο Ήλιος της Βεργίνας

Όπως προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών, η υλοποίηση της οποίας προχωρά κανονικά από τη Βόρεια Μακεδονία, το αρχαιομακεδονικό σύμβολο του Ήλιου της Βεργίνας απαγορεύεται πλέον να χρησιμοποιείται από τη Δευτέρα 12 Αυγούστου.

Το αρχικό κείμενο της συμφωνίας Πρεσπών προέβλεπε εξάμηνη μεταβατική περίοδο πριν τεθεί σε ισχύ σήμερα η απαγόρευση. Στη συμφωνία τονίζεται μάλιστα ότι ο Ήλιος της Βεργίνας είναι μέρος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, πράγματα τα οποίο η συμφωνία ορίζει πως ανήκουν στην ελληνική πλευρά.

Το σύμβολο του Ήλιου της Βεργίνας χρησιμοποίησε για πρώτη φορά η Βόρεια Μακεδονία, για αλυτρωτικούς λόγους, στην πρώτη της σημαία. Με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών που υπεγράφη στις 12 Ιουνίου 2018 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Φεβρουαρίου 2019, η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να αφαιρέσει τη σημαία και τις αλυτρωτικές αναφορές από μνημεία, βιβλία, ιδρύματα και δημόσιους χώρους.