Διάστημα

Εντοπίστηκε εξωπλανήτης που μυρίζει σαν κλούβιο αυγό και παράγει βροχή… γυαλιών

Είναι ο πρώτος πλανήτης μακριά από το ηλιακό μας σύστημα με αυτό το χαρακτηριστικό