Διάστημα

Κατακραυγή της Virgin Galactic ύστερα από εκτόξευση προϊστορικών ανθρώπινων οστών

Κατακραυγή της Virgin Galactic ύστερα από εκτόξευση προϊστορικών ανθρώπινων οστών

Τα απολιθώματα ανακαλύφθηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους στο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς Cradle of Humankind.