Τεχνολογία

Έπεσε το Google – Προβλήματα σε Gmail και Youtube

Προβλήματα σήμερα στη λειτουργία Gmail και Google Drive
Σημαντικά τα προβλήματα για τους χρήστες

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Διαδικτύου, καθώς λίγο πριν τις 22:00 είχαν μεγάλα προβλήματα πρόσβασης YoutubeGmail, αλλά και άλλες εφαρμογές του Google, όπως το Google Drive και τα Google Analytics.

Περισσότερα σε λίγο