Κοινωνία

Έφυγε ο Μιχάλης Σπινθάκης

Έφυγε ο Μιχάλης Σπινθάκης

ANEIΠΩTH ΘΛIΨH ΓIA THN AIΦNIΔIA AΠΩΛEIA TOY AΓAΠHMENOY MAΣ MIXAHΛ ΣΠINΘAKH,AΞIΩMATIKOY TOY ΣTPATOY,ΠOY TAΞIΔEΨE ΓIA TH ΓEITONIA TΩN AΓΓEΛΩN ΣE HΛIKIA MOΛIΣ 52 ETΩN.

O MIXAΛHΣ, AΓAΠOYΣE THN KPHTH KAI KYPIΩΣ TH MEΣAPA KAI TA ΠITΣIΔIA KAI ΠANTA BOHΘOYΣE AΠΛOXEPA OΠOIONΔHΠOTE EIXE ANAΓKH. ΣTHN OIKOΓENEIA TOY, TH ΓYNAIKA TOY, TA ΠAIΔIA TOY KAI ΣTHN AΓAΠHMENH AΔEPΦH TOY MAPIA ΣΠINΘAKH,ΠOY ΔIETEΛEΣE ΠEPIΦEPEIAPXHΣ KPHTHΣ THΣ NEAΣ ΔHMOKPATIAΣ EYXOMAΣTE ΔYNAMH KAI YΠOMONH. KAΛO TAΞIΔI,AΓAΠHMENE MAΣ MIXAΛH! ΘA ZEIΣ ΠANTA ΣTIΣ KAPΔIEΣ MAΣ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ

Πηγή www.1069.gr