Επικαιρότητα Κρήτη Τεχνολογία

Υπολογιστές υψηλών προδιαγραφών απέκτησε ο δήμος Ηρακλείου

Αναδρομικά από 1.150 έως 6.912 ευρώ σε όλες τις προσωρινές συντάξεις μέσα στο Νοέμβριο

Πλέον μπορούν να βελτιωθούν άμεσα και αισθητά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Με 117 υπολογιστές, υψηλών προδιαγραφών, εξοπλίζεται το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα εργαλεία για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών!

Μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ώστε να αποτυπωθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός και να προγραμματιστεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο η ανανέωσή του.

Μέσα λοιπόν σε σύντομο διάστημα ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε εξοπλισμό Πληροφορικής. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Γιώργο Σισαμάκη, “μετά από πολλά χρόνια πραγματοποιήθηκε καταγραφή αναγκών αλλά και απογραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού που δεν είχε γίνει, από το 2012”.

Όπως επισημαίνει ο κ. Σισαμάκης, με την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του Δήμου, αφενός μπορούν να βελτιωθούν άμεσα και αισθητά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, αφετέρου τέθηκαν οι βάσεις για μια νέα διαδικασία απογραφής και καταγραφής αναγκών σε ετήσια πλέον βάση ,με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό όλου του εξοπλισμού του Δήμου που υπερβαίνει τους 500 χρήστες, εντάσσοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου σε μια νέα εποχή.

ΠΗΓΗ