Διεθνή Επικαιρότητα

Pandora Papers: διαδρομές του πλούτου και της εξουσίας

Pandora Papers: διαδρομές του πλούτου και της εξουσίας

Ο πλούτος και η εξουσία συναντιούνται με διάφορους τρόπους. Τα Pandora Papers ήρθαν να το υπογραμμίσουν