Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Παράταση απόσυρσης ταμειακών μηχανισμών, διασύνδεσης ERP λογισμικών με POS & υποχρεωτικής αποδοχής άμεσων πληρωμών (σύστημα IRIS)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι με χθεσινές αποφάσεις της ΑΑΔΕ παρατείνεται μία σειρά υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που αφορούν στη ψηφιακή αναβάθμιση των ταμειακών τους συστημάτων και στην αποδοχή άμεσων πληρωμών. Ειδικότερα:

 

1α) Απόσυρση/Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ: Για όλες τις επιχειρήσεις και ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριοποίησής τους χορηγείται παράταση ενός επιπλέον μήνα, έως δηλαδή τις 31/7/2024, για την απόσυρση και οριστική παύση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης των Στοιχείων τους (ΕΑΦΔΣΣ). Πιθανή αδυναμία διασύνδεσης του νέου ταμειακού συστήματος, που θα επιλέξει να προμηθευτεί ο επιχειρηματίας με το/τα POS που διαθέτει, δεν θα αποτελεί δικαιολογία μη τήρησης της προαναφερθείσας διορίας (επισυναπτόμενη Απόφαση: Α. 1100/2024, άρθρο 1, παρ. 1, η οποία τροποποιεί την αρχική Α.1073/2023).

  β) Για τις επιχειρήσεις που ενώ έχουν ήδη προβεί στην υλοποίηση της διασύνδεσης του Ταμειακού τους Συστήματος με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν αλλά ωστόσο δεν είναι εφικτή η κατ’ ελάχιστον ελεύθερη πληκτρολόγηση ποσού στο Μέσο Πληρωμής, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων που έχουν γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ από τους Παρόχους των συγκεκριμένων μέσων πληρωμών (Α.1157/2023, παρ. 2.5, περίπτωση δ’), η απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ τους μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 31/10/2024 (επισυναπτόμενη Απόφαση: Α. 1100/2024, άρθρο 1, παρ. 2, η οποία τροποποιεί την αρχική Α. 1157/2023).

2) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακά συστήματα που διαθέτουν ERP λογισμικό, έχουν περιθώριο τριών επιπλέον μηνών – έως τις 30/9/2024 – για να ολοκληρώσουν τη διασύνδεσή τους με το/τα POS τους (επισυναπτόμενη Απόφαση: Α. 1101/2024, άρθρο 1, παρ. 1, η οποία τροποποιεί την αρχική Α. 1155/2023).

3) Βάσει προχθεσινής ανακοίνωσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, χορηγείται 2μηνης διάρκειας παράταση, έως 31/8 από 30/6 που ίσχυε μέχρι πρότινος, για την υποχρεωτική εγγραφή όλων ανεξαιρέτως των Ατομικών επιχειρήσεων στο σύστημα αποδοχής άμεσων πληρωμών IRIS Από 1/9/2024 και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ.