Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Νέα υπηρεσία της ΑΑΔΕ για «κυνήγι» οφειλετών

Νέα υπηρεσία της ΑΑΔΕ για «κυνήγι» οφειλετών

Η απόφαση για τη δημιουργία κέντρων είσπραξης σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Με την κωδική ονομασία «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκινά το οργανωμένο «κυνήγι» οφειλετών του Δημοσίου, με στόχο τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανωτέρω πρόγραμμα δράσης αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού των μεταρρυθμίσεων της ΑΑΔΕ, για το ηλεκτρονικό «κυνήγι» των φορολογουμένων με χρέη προς το Δημόσιο, ενώ σκοπός του είναι ο εκσυγχρονισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών είσπραξης οφειλών, οι οποίες θα διενεργούνται από λιγότερες, ενισχυμένες υπηρεσίες, στις οποίες θα συγκεντρωθεί εξειδικευμένο και έμπειρο στην είσπραξη προσωπικό. Κίνηση η οποία φυσικά ήταν αναμενόμενη, καθώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει θορυβηθεί ιδιαίτερα από την εκτίναξη σε πάνω από 190 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων χρεών, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», αλλά και την αυξητική πορεία τους μήνα με τον μήνα, λόγω έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, που αποτελεί μια «βραδυφλεγή βόμβα» στα θεμέλια της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση (υπ’ αριθμ. 1048863ΕΞ/1.4.2019) του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνεται από την 1η Νοεμβρίου 2019 στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μία Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (ΚΕΟΦ) Αττικής».

Στο πρόγραμμα μάλιστα της ΑΑΔΕ είναι αμέσως μετά να δημιουργηθεί ανάλογο κέντρο και στη Θεσσαλονίκη, ενώ και τα δύο Κέντρα θα λειτουργούν στα πρότυπα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), η οποία κυνηγά κυρίως τους μεγαλοοφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Οι υποθέσεις που θα φθάνουν στα Κέντρα Είσπραξης θα προτεραιοποιούνται και εν συνεχεία θα εφαρμόζονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ξεκινώντας από όσους συνδυάζουν το μεγαλύτερο ύψος οφειλής με τις περισσότερες πιθανότητες είσπραξης.

Νέα υπηρεσία της ΑΑΔΕ για «κυνήγι» οφειλετών

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι με κατασχέσεις και ρυθμίσεις πέρυσι η ΑΑΔΕ κατάφερε να εισπράξει περισσότερα από 5 δισ. ευρώ παλαιών και νέων χρεών.

Μόνο πέρυσι άλλωστε δημιουργήθηκαν φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 10 δισ. ευρώ, ενώ 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία και σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύριο φορολογούμενους ο εισπρακτικός μηχανισμός έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής θα είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
(β) Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια.
(γ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (ΚΕΟΦ) Αττικής θα είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών που υπάγονται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της Περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους.

Για τους λόγους άλλωστε αυτούς και το αρμόδιο Τμήμα του εν λόγω Κέντρου θα εστιάζει στις εξής δράσεις:

(α) στην επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
(β) στην επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια με τη λήψη στοχευμένων μέτρων, για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως.
(γ) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.
(δ) Η έγκριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση ρυθμίσεων.
(ε) Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων και στόχων του Τμήματος.

Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι στο νέο Κέντρο θα υπάρχει και ειδικό Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης, στο οποίο θα ανήκουν ο έλεγχος και η σύνταξη εκθέσεων χαρακτηρισμού οφειλών αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

Στις αρμοδιότητες δε όλων των Τμημάτων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (ΚΕΟΦ) Αττικής θα ανήκουν:

(α) Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.
(β) Η υποβολή αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή τρίτους.
(γ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο του ΚΕΟΦ Αττικής για τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και πόρων και για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία.

Αναγκαστικά μέτρα
Επισημαίνεται ότι ο κλοιός για τους οφειλέτες του Δημοσίου θα σφίξει ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, με δεδομένη πλέον την έλευση έστω και με αυστηρά κριτήρια της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, αλλά και με βάση τις εντολές που έχουν δοθεί για εντατικοποίηση των ελέγχων σε περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, των φορολογουμένων με χρέη στην εφορία.

Άλλωστε στο γενικότερο σχέδιο της ΑΑΔΕ, όπως προκύπτει και από το φετινό Επιχειρησιακό της Σχέδιο που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, προβλέπεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ακόμη και η λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Σήμερα πάντως τα κυριότερα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνει η φορολογική διοίκηση εναντίον όσων δεν εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων, είναι τα εξής:

  • Η έκδοση κατασχετηρίου για τα υπόλοιπα όλων των Τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου. Η σχετική διαδικασία έχει σχεδόν πλήρως αυτοματοποιηθεί και από την έκδοση του κατασχετηρίου έως και την απόδοση των σχετικών ποσών από τις τράπεζες στο δημόσιο ταμείο συνήθως δεν μεσολαβούν περισσότερες από 15 ημέρες.
  • Η έκδοση κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων, πέραν των Τραπεζών. Συγκεκριμένα, παραδίδεται κατασχετήριο στα χέρια των ενοικιαστών ή των πελατών.
  • Η εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο του οφειλέτη.
  • Η πώληση ακινήτου του οφειλέτη με πρόγραμμα αναγκαστικού δημόσιου πλειστηριασμού.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι για οφειλές προς το Δημόσιο ισχύει ειδικό ακατάσχετο όριο 1.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις, ενώ για το τμήμα ποσού ή σύνταξης από 1.000 έως 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί το 50% και από τα 1.500 ευρώ και άνω το 100%.

Σε κάθε περίπτωση για έναν τραπεζικό λογαριασμό ισχύει ειδικό ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ μηνιαίως, εφόσον όμως ο φορολογούμενος έχει δηλώσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό στο TAXISnet, ενώ προβλέπεται και ειδική διαδικασία προστασίας της μίας και μοναδικής κατοικίας κάθε οφειλέτη.

Λίγοι χρωστούν τα πολλά…
Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ όπως αποτυπώνονται στην πρόσφατη Έκθεση Απολογισμού του 2018, διαμορφώθηκε σε 104,365 δισ. ευρώ, ενώ από αυτό σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό 3,698 δισ. ευρώ, ποσοστό 3,5%.

Επισημαίνεται ότι το πραγματικό, αφαιρουμένων των χαρακτηρισμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019 ανέρχεται σε 86,255 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το πλέον εισπράξιμο μέρος αυτού, ανήλθε την 1η Ιανουαρίου 2019 σε 8,484 δισ. ευρώ και αποτελεί το 8,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1ης Ιανουαρίου 2019 (104,365 δισ. ευρώ).

Αξιοσημείωτο δε είναι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από το σύνολο των οφειλετών μόλις 79 ΑΦΜ χρωστούν το ποσό των 34,15 δισ. ευρώ, ενώ 8.014 φορολογούμενοι έχουν οφειλές μεγαλύτερες του 1 εκατ. ευρώ, οι οποίοι χρωστούν συνολικά το ποσό των 83,96 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 80,5% των συνολικών οφειλών προς την εφορία, ή στο 46,7% του ΑΕΠ.
Υπενθυμίζεται δε ότι πέρυσι έγιναν 815.000 κατασχέσεις, περίπου 16.000 πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου και 8.350 δεσμεύσεις ακινήτων οφειλετών.